ICQ TURNAJE

Pravidlá

Pravidlá:
1. Hráč musí dohodnutý termín zápasu dodržať, inak bude vyhlásený za porazeného.

2. Hráči sa nesmú navzájom urážať ani inak vulgarizovať.

3. Pokiaľ cez zápas niektorý hráč zruší, je porazený.

4. Do diskusií nepatria žiadne rasistické ani iné urážanie ostatných.

5. Po skončení zápasu napíše víťazný hráč výsledky do diskusie    Výsledky zápasov, inak budú obaja hráči vylúčený.